Em nhận 1 cây x2-02 2sim máy rơi nước,đã xấy lên được mà hình nhưng mất toàn bộ đèn.
Đã thay màn hình mới,vệ sinh chân tiếp xúc màn hình,và câu theo 1 số sơ đồi search trên mạng nhưng k kết quả.
Mong ace giúp e với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]