up ở đây anh em nào chưa có kiếm cho dễ

1. Driver Intel:
2. Adb Fashboot (bạn nào có rồi thì khỏi down):

3. File Root:

Update link vn cho bạn nào không down được mf:

4. Stock Recovery & CWM Recovery:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]