Như tiêu đề E đã nêu ra hết. E mới ra nghề nên mong AE giúp đỡ nhiệt tình. TKS ALL


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]