như tiêu đề trên ACE nào có file chuẩn cho e với ạ em lấy file từ tinh tế up bị treo logo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]