Nhận khách việt hóa với unlock con này, tính mua code thì ngứa tay lôi cái octupus ra update, thì thấy đúng hôm nay 31/1/2015 octupus có update mới, coi thử e nó có update j, kaka, hỗ trợ unlock direct e này luôn, khỏe, khỏi mua code, nên tập tành thử việt hóa, gà mới nên mất cả buổi chiều mới việt hóa dc e nó, but ko hiểu sao vh bằng windowns thì lỗi nhứng apjk này ,
LGBackup.apk
LGHome.apk
LGLockScreenSettings.apk
LGVoiceRecorder.apk
LGWeather.apk
LGWeatherTheme.apk
But qua ubuntu thì ko lỗi...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]