nhờ ae trợ giúp e với ak. nhận được con máy c3303k mất mic khi gọi. nhung ghi âm lại bình thường và quay video cùng ghi âm rõ ràng. E đã câu như hình vẫn không được [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

nhờ ae giúp xem đâ'y là do mic hay bị phần nào?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]