áp 1v8 thì đủ nhưng 2v8 thì chỉ có khoang 2v5 thui ae nào pít xin giúp đỡ ạ
áp 1v8 thì đủ nhưng 2v8 thì chỉ có khoang 2v5 thui ae nào pít xin giúp đỡ ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]