Màng hình Nokia X RM-980 và Nokia X RM-1053 là chung và thay như nhau phải không ạ. E mới vào nghề nên không rành cho lắm. Các bác thông cảm. TKS ALL


Bài viết sai Box . Đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]