em nhận con 305 bị mã bảo vệ nhưng em không có mx box để flash,ai đã làm con này rùi thì chỉ giúp em.ai có phone nix chạy được con này thì cho em...
em nhận con 305 bị mã bảo vệ nhưng em không có mx box để flash,ai đã làm con này rùi thì chỉ giúp em.ai có phone nix chạy được con này thì cho em xin.thanks các bác nhiều ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]