các bác trợ giúp dùm con iphone 4 ic nguồn nóng rang, không lẽ phải xúc em nó hả các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]