Các anh cho em xin bản rom của samsung e160k. Em cám ơn nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]