như tiêu đề e nhận con c5 03 rớt nước đã tắm rửa sạch sẽ rồi bị mất sóng thu dò mạng k tìm thấy nhà điều hành.đã cầu 3 con L,làm chân trung tần,câu anten ngầm vẫn không được mong mấy a giúp đỡ thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]