Hôm nay, mình hướng dẫn anh em cách việt hóa App PS Touch(photoshop trên iphone) Thường anh em buôn bán chụp hình bằng điện thoại xài cái này chỉnh sửa tiện lợi mà nhanh. Xong lưu vào camera roll up vào facebook lấy link up diễn đàn.
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
4,99$
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
add source:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]