máy bị treo logo khôi phục không hết ! mò mẫm tìm file flash tool úp vào giờ treo cứng ngắc ai có anh nào có file flash tool share cho em với tks mn nhiều @-)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]