Lumia 535 Hard Reset ok như những dòng lumia khác. ---Quote--- Tháo pin -> gắn pin -> nhấn giữ phím volume down khoảng 7s -> nhấn giữ nút nguồn...
Lumia 535 Hard Reset ok như những dòng lumia khác.

Trích dẫn:

Tháo pin -> gắn pin -> nhấn giữ phím volume down khoảng 7s -> nhấn giữ nút nguồn đến khi nghe rung một cái thả nút nguồn ra (vẫn giữ nguyên vol down) -> đến khi màn hình xuất hiện dấu ! thì thả phím volume down -> nhấn lần lượt các phím theo thứ tự sau -> volume up -> volume down -> nguồn -> volume down. Máy sẽ bắt đầu reset lại như trạng thái lúc mới khui máy ra, tất nhiên dữ liệu của bạn cũng sẽ cuốn theo chiều gió.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]