nhận máy của khách lắp pin khôg lên nguồn đã thay bsi gần chấu pin not ok , ae ai đã gặp pan này chia sẽ dùm thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]