Nokia lumia 530 liệt phím nguồn Tình hình gặp cây rớt đất bấm ko nhúc nhích tưởng mất nguồn, lấy nhíp chọc chọc chạm chạm thử lên nguồn, nói...
Nokia lumia 530 liệt phím nguồn

Tình hình gặp cây rớt đất bấm ko nhúc nhích tưởng mất nguồn, lấy nhíp chọc chọc chạm chạm thử lên nguồn, nói chung là main dòng nảy mỏng như lá lúa, ko phải nói chứ tháo ra mà vô tình mà rớt cái main từ bàn xuống đất chắc gảy gụp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]