Nhận em rơi nước đã sấy khô kỹ ! kiểm tra main đẹp ! kẹp dòng ăn nguồn trước 0,15A ! Tháo main ra thử thì ko bị ! cứ lắp vào vỏ lại bị ! Ae gặp thì thay cái loa ngoài nhé ! Mặc dù loa ngoài vẫn hoạt động BT ! b-)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]