nhận máy của khách do bị rơi nên mất loa trong , câu theo sơ đồ của adm phu vân not ok , đo k thấy trở kháng . máy mới chưa có sơ đồ ae ai có sơ đồ hoặc đã gặp pan này chia sẽ dùm thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]