E nhận con s4 e330l cứ lên logo rồi khởi động lại.chỉ vào được download mode, k vaò đc recovery. E úp rom stock 4.4.2, chạy xong ok hết nhứng vẫn không được.lúc màn hình khởi động o trên cùng bên tay trái có dong chữ đỏ. bootloading recovery ... bác nào cao thủ chỉ e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]