Tình hình là e nhận cây Tab T110 nạp tiếng việt, Không hiểu sao e này cầu hồn ko thấy về, lên google tìm rom tv múc 1 phát treo, up CWM thì tối màn hình luôn. AE gặp bệnh này rồi xin giúp e!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]