máy còn 20% pin xạc không vào lại KIỆT pin luôn.tưởng hỏng ctac nguồn thay vẫn vậy kẹp con tụ gần ctac thì lúc lên lúc không công tắt bấm cũng lúc lên lúc không.ace nào gặp bệnh này xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]