mình đang có em SAMSUNG s7562 mất phàn cuộc gọi . Máy của samsung nhung dành cho thị trường trung quốc dùng chip MT6575 . ai trong tay có máy này read cho mình xin cái rom chẩn với . đã chạy một số rom trên mạng nhưng sai IMEI . Thank AE .
Lưu ý : đây là máy của SAMSUNG nhưng dành cho thị trường trung quốc chứ không phải máy trung quốc đâu nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]