em nhận cây 2730c khởi động lên logo bình thường.
vào đến mục cài đặt ngày giờ là trắng màn.
để 1 chút nó lại hiện lên mục cài đặt ngày giờ rồi lại trắng màn.
đã vệ sinh sạch sẽ.chạy lại pm not ok.
đã hàn lại 2 con tụ bên socket.
kẹp nuôn thì kim nhich lên 1 tí ti.ko biết nó nóng ở đâu nữa.
bác nào gặp rồi chỉ em với
thank nhiều...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]