Thực ra seach trên anh gooogle thì cũng thấy có đấy nhưng cứ shared cho ae chưa biết vậy.
Bước 1 vào trang [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bước 2 kéo chuột xuống phía dưới click vào I have read and agree to the eligibility requirements to unlock my device rồi click tiếp tục (continue)
Bước 3 điền những thông tin mà trang yêu cầu
Bước 4 đợi mail nếu có dc mail như vậy thì bạn cứ làm như mail hướng dẫn là click here đó :)
Trích dẫn:

Thank you for contacting AT&T about unlocking your mobile device.
Your unlock request number is: 2011799837

Please confirm your request [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] within the next 24 hours, or it will be canceled.
If we have further questions or instructions, we'll contact you by email.
Questions? Please call 800.331.0500, or dial 611 from your AT&T wireless phone.
You may also check the status of your request by visiting AT&T's
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]*Nếu thấy 1 mail như thế này thì vui lòng thử bằng mail khác

Trích dẫn:

Unlock request number: 2011981532
Thank you for contacting AT&T about unlocking your mobile device.
Congratulations! Here are your unlock instructions:
1. Open iTunes on your Mac or PC and verify that you have Internet connectivity.
2. Ensure the original SIM card that came with this device is inserted in your iPhone.
3. Connect your iPhone using the dock connector to USB cable that came with your iPhone.
4. Backup and restore your iPhone using iTunes. For information on backup and restore, please visithttp://support.apple.com/kb/HT1414.
5. After restoring, your iPhone will be unlocked.
Additional information on unlocking can be found at
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
Questions? Please call 800.331.0500, or dial 611 from your AT&T wireless phone.


Sincerely,
AT&T Customer Care Team

Rồi bác nào có máy lock AT&T thì lôi ra thử đi hiện tại đang suport all ATT tử 3>6>6+ nhanh tay kẻo mất cơ hội[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]