Lumia 520 loa trong nhỏ và rè -> gỡ bỏ con di ốt 4 chân lọc mass như trong hình là ok Image:...
Lumia 520 loa trong nhỏ và rè -> gỡ bỏ con di ốt 4 chân lọc mass như trong hình là ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]