Như tiêu đều em giữ 3phím Volum Up + Home + Power để về chế độ download mode để chạy máy nhưng nó cứ hiện lên downloading... AE nào biết xin giúp. Tks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]