Lumia720 chập đèn flash fix ok Máy chập dèn flash sáng ko tắt hoặc thi thoảng lại tự sáng.Anh em kiểm tra như hình Image:...
Lumia720 chập đèn flash fix ok

Máy chập dèn flash sáng ko tắt hoặc thi thoảng lại tự sáng.Anh em kiểm tra như hình

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]