như tiêu đề e thay vỏ cho khách tháo pin ra lắp song vỏ bật nguồn không lên nữa , kẹp dòng kim k dao động ai biết cáh chỉ e với. e thay con dao động rôì nhưng k được ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]