Câu Màn hình 105 ( Mất Nguồn kiểm tra pan này ) Màn hình không hiện thị , nhưng kim dòng có giao động các bạn nên Kiểm tra màn hình trước rồi mới...
Câu Màn hình 105 ( Mất Nguồn kiểm tra pan này )

Màn hình không hiện thị , nhưng kim dòng có giao động các bạn nên Kiểm tra màn hình trước rồi mới test pan này ( Đức dường màn hình đồng nghĩa với mất nguôn có giao động)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


câu đèn Bàn phím

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
câu sim

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Đèn Màn Hình

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

xạc ko báo gì....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


mất bsi........

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

chuông

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

pin out

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Yếu sóng hoặc mất sóng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Câu Míc Nokia 105

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]