em mới nhận nokia x không vào được wifi mọi hoạt động máy vẫn bình thường .e đã reset lai may mong ae chi giúp e moi vào nghề

Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]