em da up rom báo faill cần su giúp đo cua ae


Chú ý: Sử dụng tiếng Viết đủ dấu khi post bài.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]