Ai có bản ROM nào chạy ổn định thì cho mình xin với nhé mình xin cám ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]