mình vừa nhận cây 4s tình trạng máy sóng báo tìm kiếm, có hiện carrier nhưng không có sóng, bung máy thấy con u9_rf bay mất, con này câu tắc dc không mấy bác ơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]