gặp cây khách bảo nghe nhạc mất nguồn bạt nguồn thì chỉ sáng đèn bàn phím chớp tắt.tiến hành hàn pinout bỏ vào fomat phát done. có thể dùng cho trường hợp máy bị mã bảo vệ.treo logo nhé
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]