chạy lại pm đến đâythì lỗi, đã thay cáp, pin..đổi máy tính..vẫn lỗi[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

các bác cao thủ mách e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]