HTC One Mini M4 (cid: HTCCN703) s-off + Rom 4.4.2 Tiếng Việt okmodel=HTC 601e

INFOproduct: m4_u

INFOmodelid: PO5810000

INFOcidnum: HTCCN703[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][ROM]InsertCoin 5.0.8 | 3.28.401.9•ART | 4.4.4 |

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]nguồn: xda

Insertcoin for M4, ROM for the HTC One MiniInsertCoin M4...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]