máy đem vào dịch Tiếng việt , rút apk ra ko thấy app camera , va app Bộ sưu tập không có nên tiện tay reset cái xem nó ra ko , ai ngờ ra thật ....... khởi động lên con Roboot màu xanh ....cứ nghĩ trong bụng xuân này con không về , thôi thì cũng thử hỏi anh gg xem có giúp j đc ko , cũng may anh ấy không phụ lòng người .

Link down :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]