nhu tieu de mays dag dung thi loi goi nghe khong duoc. may van nhan sim nhug khong ket noi dc mang. da khoi phuc lai nhung van khong duoc . ae nao gap qua xin giup. ( MAY LOI TIENG VIET AE THONG CAM )


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]