em nhận cây nokia x rm-1053 bị rớt nước em làm lên nguồn nhưng bị treo logo dựa vào atf chạy thì bõx không nhận,kiểm tra usb mất chân số 2 từ bên micro quá anh em có main đó giúp chân đó đi đầu với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]