như tiêu đề chân xạc vẫn ok nhưng sạc ko báo gì cả cần ae giúp đỡ thank ae trước ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]