301 bấm nguồn không nhúc nhích,sạc pin vẩn thấy nhảy pin , loay hoay mãi mới tìm ra chia sẻ ae gặp kèo múc cho lẹ hình hơi xấu :),lụm 250k :-*
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]