Nhận máy khách tình trạng treo logo do tự up lên 8.1. AE biết rồi đừng chém e nha!

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]