Em có cây 820 khách mang tới là đang bị chập khởi động không lên. Kiểm tra thấy con trong ảnh bị chập nhấc ra thì bật đã lên nguồn bình thường nhưng màn hình sáng thấy đèn không hiển thị gì.Em đã lấy main khác tét thì màn vẫn ok. Ai có giải pháp gì giúp em với![IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]