như tiêu đề. Minh gặp con ip 5 lắp sim vao ko hiện thêm mục nha cung cấp gi cả. Tìm kiếm một tẹo rồi mất sóng. Imei va bb vẫn đủ cả. Mình đã thay trung tần rùi mà vẫn vậy. Ai gặp rùi giúp mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]