- Theo nhiều AE nói M919 ver 4.4.4 build No Root up treo logo.

- Xác nhận lại con này tool ubuntu build ok

- Sau up rom tv máy như zin không mất bảo hành hãng.

- Chưa thấy phát sinh lỗi gì

Link:

inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]