máy sài tư mất nguồn một lần rùy nhưng em chưa làm gì tử nó lên sài dc mấy bửa cái bị mất nguồn sáng đèn hông kim dòng lên 3 gạch rùy rớt bác nào làm qua chỉ giúp em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]