Như tiêu đề e nhận nạp tv con g3502i 4.3 tv,e tim trên các diễn đàn kt không có link,hoặc có nhưng link đã chết,có mật khẩu.Ae ktp ai có file con này cho e xin,e xin cảm ơn nhiều.....thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]