Dù đã thay pin - kiểm tra bsi vẫn đủ trở kháng - kẹp nguồn vẫn vậy
Kiếm hoài ko thấy dc con R47k ở đâu
Bác nào dã gặp hoặc làm qua xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]