NOKIA 108 mất loa nghe, loa thoại Câu như hình : Image: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...
NOKIA 108 mất loa nghe, loa thoại

Câu như hình :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]